Tityra semifasciata (Tityre masqué)

Fourni par
  1. tityre_masque_-_tityra_semifasciata1md
Télécharger l'image