Nom latin Nom français
Architaenioglossa Architaenioglossa 4 fiches
Neritopsina Néritopsinés 17 fiches
Opisthobranchia Opisthobranches 8 fiches
Patellogastropoda Patellogastéropodes 13 fiches
Pulmonata Pulmonés 55 fiches
Sorbeoconcha Sorbeoconcha 97 fiches
Vetigastropoda (Super O.) Vetigastropoda (Super O.) 21 fiches