Nom latin Nom français
Rhizostomeae Rhizostomes 3 fiches
Scyphomedusae Scyphoméduses 3 fiches
Semaeostomeae Séméostomes 4 fiches
Stauromedusae Stauroméduses 1 fiche